หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา กับการดำเนินชีวิตตามแนบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสวนพริก ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด จากการบอกเล่าของลุงฉลาด ชูดวง (ผู้สูงอายุของบ้านสวนพริก) ลุงฉลาด เล่าว่า ได้ยินจากปู่ ย่า เรียกชื่อบ้านสวนพริกมาตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก แต่จากการบอกเล่าในอดีต บอกว่า แต่ก่อนมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ ๑๘ หลังคาเรือน และพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ได้มีการปลูกพริกไทย เพื่อไว้บริโภค ก็เลยเรียกชื่อบ้านเรื่อยมาว่า “บ้านสวนพริก” จนถึงปัจจุบัน
1 ไร่ 1 แสน (สวนลุงจิ้น)

กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้ 1 ไร่ 1 แสน
1. การทำนา
2. การปลูกพืชผักชนิดต่างๆ
3. การเลี้ยงกบ
4. การเลี้ยงปลา
5. การเลี้ยงเป็ด
6. การเลี้ยงไก่
7. การเพาะเห็ดนางฟ้า

จุดเรียนรู้ 1 ไร่ 1 แสน เป็นจุดเรียนรู้ของชาวสวนพริก และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจมาศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ทำกิน โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต บนที่ดิน 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ถึง 1 แสนบาท โดยเน้นทางด้านเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์
ผักกางมุ้ง ทำเงิน
ชาวสวนพริกปลูกผักโดยการใช้วิถีทางธรรมชาติร่วมกับวิถีการอื่น ๆ ที่ปลอดภัย เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช การปลูก ผักวิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกผักที่มีการปลูกหลายรุ่น และปลูกต่อเนื่องกันตลอด ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ทั้งปี และช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งได้ผักที่ปลอดจากสารพิษ

ข้อดีของการปลูกผักกางมุ้ง
1. สามารถป้องกันศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้มากกว่าร้อยละ 70 และยังช่วยป้องกันการเล็ดลอดของแมลงในพืชที่
ที่มีการระบาดได้มากถึงร้อยละ 80 อีกด้วย
2. สามารถจะประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่าร้อย 50 ทั้งนี้เพราะภายในมุ้งตาข่ายจะมีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสูงกว่าภายนอก
3. ช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนที่จะให้ผักชะงักการเจริญเติบโต จึงทำให้พืชผักเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติอีกด้วย

ชนิดของผักที่เหมาะกับการปลูกในมุ้ง ควรเป็นผักที่เสี่ยงต่อการเข้าทำลายของแมลง เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาด เป็นต้น หรือควรเป็นพืชที่มีผู้นิยมบริโภคและตลาดมีความต้องการสูง
เลี้ยงผึ้ง ไม่ยากอย่างที่คิด
ชาวสวนพริก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด เกือบทุกครัวเรือนนิยมการเลี้ยงผึ้ง เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ขั้นตอนในการเลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิด
อุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยง คือ หีบไม้
หีบไม้เพื่อใช้เป็นรังผึ้ง ไม้ที่ใช้ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้จากต้นทุเรียน
บริเวณที่ตั้งรังผึ้งต้องร่มรื่นมีแสงแดดพอประมาณ ทิศทางหน้ารังมีทางบิน แสงส่องถึง
การเก็บน้ำผึ้งให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำผึ้ง อุปกรณ์ที่ใช้เช่น กระป๋องรมควัน หมวกตาข่าย เหล็กงัดรัง
ลักษณะที่โดนเด่นของน้ำผึ้ง ต.ตากแดด คือเป็นน้ำผึ้งแท้จากเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดตามธรรมชาติ มีรสหวานหอม สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะไม่มีวัตถุดิบอื่นเจือปน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น สบู่

(Visited 1 times, 1 visits today)