ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)