พังงา : “ขมิ้น” จาก ต.ถ้ำทองหลาง จ.พังงา เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นที่สุดของคุณภาพ และความปลอดภัยไร้สารเคมี เนื่องจากขั้นตอนการปลูกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผสมกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทุกวันนี้ ได้พัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภ

พังงา : “ขมิ้น” จาก ต.ถ้ำทองหลาง จ.พังงา เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นที่สุดของคุณภาพ และความปลอดภัยไร้สารเคมี เนื่องจากขั้นตอนการปลูกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผสมกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทุกวันนี้ ได้พัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน กลายเป็นสินค้าเชิดหน้าชูตาของ จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)