พังงา : กุ้งย่างทรัพย์สมุทร”พวงเพชร คาหาปะนะ” ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร บอกว่า กุ้งเสียบหรือกุ้งย่างนั้น เป็นการถนอมอาหารของชาวปักษ์ใต้วิธีหนึ่ง

พังงา : กุ้งย่างทรัพย์สมุทร “พวงเพชร คาหาปะนะ” ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร บอกว่า กุ้งเสียบหรือกุ้งย่างนั้น เป็นการถนอมอาหารของชาวปักษ์ใต้วิธีหนึ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)