ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
1. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม  2563
https://studio.youtube.com/video/nOfdHZ-6gXs/edit

ประจำปีงบประมาณ  2563
1. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562
https://www.youtube.com/watch?v=30fNp-dUhZw&t=47s

2. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 https://www.youtube.com/watch?v=hzBRzhfdbYU&t=11s

3. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม  2562
https://www.youtube.com/watch?v=ct4TrzDnEg8

4. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนมกราคม  2563
5. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563
https://www.youtube.com/watch?v=a1MPkDmZv34

6. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนมีนาคม  2563
https://www.youtube.com/watch?v=I5zmbWq1arA

7. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนเมษายน  2563
https://studio.youtube.com/video/IRVHaO9XXN8/edit/basic

8. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนพฤษภาคม  2563
https://www.youtube.com/watch?v=u0ExCN9Yc0c

9. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนมิถุนายน  2563
https://www.youtube.com/watch?v=XDPsxLLM1ws

10. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
https://www.youtube.com/watch?v=ppgEtvy3GuE

11. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนสิงหาคม 2563
https://www.youtube.com/watch?v=Cr8KaZGs27A

12. ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ประจำเดือนกันยายน 2563
https://youtu.be/J2aRWBfrGXg

(Visited 1 times, 1 visits today)