บ้านโคกไคร ต.ทับปุด อ.ทับปุด เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหมู่บ้านนี้มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงคือกุ้งย่างทรัพย์สมุทร และมีทะเลที่สวยงาม

สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน
ความสุขที่หาได้ ที่บ้านโคกไคร พังงา
บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหลัก ในการดำรงชีพสำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” คำว่า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้ำหรือ ที่เป็นเนินสูง พื้นที่ของหมู่บ้านติดทะเล ยิ่งเมื่อเวลาน้ำทะเลลดก็จะยิ่งดู ว่าพื้นที่นั้นสูง เหนือระดับน้ำทะเลมาก กอปรกับในหมู่บ้านมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ที่ปลูกเป็นตะไคร้กรูด ลำต้นใหญ่และสูง ไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร
เพราะกลิ่นคล้ายใบมะกรูด แต่คนในอดีตจะใช้ใบไว้ใส่ในท้องแพะเพื่อดับกลิ่น จะพบเห็นเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน
“ตะไคร้” นั้นภาษาพื้นบ้านของคนใต้จะเรียกสั้นๆ ว่า “ไคร” เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน
“โคกไคร” หมายความว่าพื้นที่หรือเนินตะไคร้นั้นเอง
ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านโคกไคร เป็นชุมชนชาวประมงที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และยึดหลักวิถีการผลิตที่พึ่งพา รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์หรือมีองค์ความรู้มีทักษะในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา พร้อมกันนี้ยังมีกฎกติกาในการจัดการ มีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพื่อการจัดการท่องเที่ยว มีการกระจายผลประโยชน์ รวมถึงมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลาย ไม่ว่า ถ้ำงามตา ภูผาแปลก หินงอก หินย้อยชวนให้จินตนาการและป่าโกงกางอุดมสมบูรณ์ ทั้งสมุนไพรป่าชายเลน สัตว์น้ำนานาชนิด จึงทำให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการงานของคณะกรรมการบริหารของชุมชุม พร้อมกันนี้ยังจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ OTD LICENSE No.33-03899
ผลิตภัณฑ์เด่น

จากวิถีชีวิตประมงชายฝั่งพื้นบ้านออกอวนหาปู ปลา ดักไซปลา ปู และตกปลา สิ่งที่ได้จึงถูกนำมาสร้างสรรเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง OTOP ติดอันดับ 5 ดาว เช่น กุ้งย่าง ทรัพย์สมุทร (กุ้งเสียบ) กะปิตำมือ ปลาเชียงและปลารมควัน

แหล่งท่องเที่ยว

– หาดทรายร้อน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หาดน้ำร้อน” ซึ่งเกิดจากรอยแยกของเปลือกโลก จะพบได้ตอนน้ำทะเลลดระดับ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำทะเลร้อน ทรายร้อนและโคลนร้อน ชาวบ้านในพื้นที่ใช้บำบัดโรคเหน็บชา ปวดเมื่อย หากได้มาเยือนในตอนเช้าจะพบหมอกควันสีขาวอยู่รายรอบบริเวณหาด
– หาดตั้งเลน หรือ “เขาตั้งเลน” เป็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ทอดยาวอยู่กลางทะเล พบได้ในช่วงที่น้ำทะเลลดเท่านั้น กับทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งยังเป็นพื้นที่ของ “ปูมดแดง” นับแสนตัว จะออกมาปรากฏกายให้เราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
– ดอนหอยตลับ หรือ “หอยปากหนา” ที่ชาวบ้านเรียกขาน จะนำมาต้มตะไคร้หรือผัดน้ำพริกเผา เป็นเมนูที่แสนอร่อย หรือชาวบ้านนำมาทำหอยดองหรือหอยเปรี้ยวซึ่งเป็นอาชีพของคนในชุมชนที่เลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน นักท่องเที่ยวก็สามารถเก็บ หรืองมหอยตลับได้ด้วยตนเอง

ประเพณี วัฒนธรรม

– พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การละหมาดในมัสยิด
– วิถีชีวิตประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก

– ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
– ระบบการสื่อสารพื้นฐาน
– เรือหางยาว เรือคายัคและเสื้อชูชีพ สำหรับกิจกรรมนำเที่ยว
ผู้ประสานงาน

นายสมพร สาระการ โทร. 08 -7886-0465 โทรสาร 076-406547
Email :SOMPON_KCT@HOTMAIL.COM
Facebook ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
นายนิกร(บังอิบ) สาระการ โทร. 08-9290-9265
การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจาก กรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปจนถึงจังหวัดชุมพรจากนั้นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41จนถึง อำเภอพุนพิน ตรงไปถึงสี่แยก (โรงช้าง) จากนั้นเลี้ยวขวา (ใต้สะพาน) เข้าทางหลวงหมายเลข 401 ประมาณ 40 กม. จะผ่าน อำเภอบ้านตาขุน เส้นทางนี้จะเป็นถนน 2 เลน เมื่อถึงสามแยกพนม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 ประมาณ 50 กม. จะพบสามแยก ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ตรงไปประมาณ 10 กม. จะถึงอำเภอทับปุด เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเข้าทางหลวงหมายเลข 415 อีกครั้ง ตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงโรงพยาบาลทับปุด
ให้เลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางทับปุด-โคกไคร ขับมาตามเส้นทางผ่านสี่แยกมะรุ่ย ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรถึงชุมชน
บ้านโคกไคร รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชน ประมาณ 788 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชม.
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดากรุงเทพฯ-พังงา ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง หรือหรือนั่งรถกรุงเทพ-ภูเก็ต ไปลงที่อำเภอทับปุด บริษัทลิกไนท์ทัวร์ โทร. 02-8946151-3 บริษัทภูเก็ตท่องเที่ยว โทร. 02-8946144-5 บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัล โทร. 02-8946171-2

(Visited 1 times, 1 visits today)