ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)