งวงตาลหอมภูตาล พังงา : นางดวงแก้ว รอดบน อายุ 57 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล บ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่สนใจในงานหัตถกรรมและเห็นประโ

งวงตาลหอมภูตาล พังงา : นางดวงแก้ว รอดบน อายุ 57 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล บ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่สนใจในงานหัตถกรรมและเห็นประโยชน์จากต้นตาล ซึ่งพบมากในบริเวณตำบลโคกกลอย โดยได้มีการนำลำต้น ใบ งวงตาล มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และต่อมาได้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างสวยงาม และสามารถจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้

(Visited 1 times, 1 visits today)