บ้านเกาะปันหยี อ.เมืองพังงา เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการดำเนนิงานหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว จากงบยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อ ได้แก่มุกพังงา และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจำนวนมาก

ภาพสวย ๆ ของหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านสามช่อง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล หมู่่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวรีวิวบ้านสามช่องเหนือจากเว็บไซต์พันทิป http://pantip.com/topic/30503150