พังงา : น้ำพริกกุ้งเสียบเจ๊น้อง Jehnongร้านเจ๊น้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นตำบลที่โด่งดังจากการจำหน่าย น้ำพริกกุ้งเสียบเจ๊น้อง สร้างสมประสบการมามากกว่า 15 ปี และเป้นน้ำพริกแถวหน้าของจังหวัดพังงา จากความใส่ใจทุกรายละเอีย

พังงา : สร้อยคอมุกรุ่งแสงตะวัน ไข่มุกสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและความมีอุดมคติ ไข่มุกสีดำ เป็นตัวแทนของผู้มีปรัชญา และไข่มุกสีชมพูเป็นตัวแทนของความสวยงามไข่มุกเกิดในเนื้อของหอยมุกซึ่งเป็นหอยสองฝามีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ไข่มุกที่เกิดตามธรรมชาติ

งวงตาลหอมภูตาล พังงา : นางดวงแก้ว รอดบน อายุ 57 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล บ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่สนใจในงานหัตถกรรมและเห็นประโ

พังงา : “ขมิ้น” จาก ต.ถ้ำทองหลาง จ.พังงา เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นที่สุดของคุณภาพ และความปลอดภัยไร้สารเคมี เนื่องจากขั้นตอนการปลูกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผสมกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทุกวันนี้ ได้พัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภ

พังงา : ผ้าทอซาโอริ เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ลักษณะที่โดดเด่นศิลปะของการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ เป็นการทอผ้ารูปแบบใหม่ของชาวญี่ปุ่นโดย นางมิซาโอ๊ะ โจ ( Mrs Misao Jo) แห่งเมืองโอซาก้า เป็นผู้คิดค้นขึ้น ในปี พ.ศ.2511 ปรัชญาการทอผ้าแบบซาโอริ ได้ยึดหลักแนวค