คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

30 เม.ย 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพังงา