9 พ.ค 60 ประชุมจัดพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

(Visited 1 times, 1 visits today)