30 เม.ย 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)