24 เม.ย 60 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการดำเนินงานรับการตรวจและติดตามของผู้ตรวจราชการกรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)