21 มี.ค 60 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดพังงา กิจกรรมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนหมู่บ้าน OVC บ้านท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว

(Visited 1 times, 1 visits today)