19 พ.ค 60 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)