18 มี.ค 60 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดพังงา กิจกรรมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนหมู่บ้าน OVC บ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)