17 มี.ค 60 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กิจกรรมประชุมสมาชิกหมู่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง

(Visited 1 times, 1 visits today)