17 พ.ค 60 ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 4/2560

(Visited 1 times, 1 visits today)