1ุ6 ก.ค 60 โครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล บ้านเกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)