โคก หนอง นา

วิดิทัศน์ โคก หนอง นา บ้านสวนบางหมาก ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
https://www.youtube.com/watch?v=vH_dZv9FpeU&t=15s 

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี  2565 จังหวัดพังงา

https://drive.google.com/drive/folders/1cflMMhUgcWJBZqSgXUvYt-eu5ghTI3Ee

(Visited 1 times, 1 visits today)