Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ที่ พง 0019.1/ว 5634 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ( ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก )

(27/10/2563)