เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา

(Visited 1 times, 1 visits today)