คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/2565)