4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา

(03/03/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด การจ้างเหมาพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พร้อมทำการทดสอบตลาด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

(28/02/2563)