4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ จัดการความรู้ KM เพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “สรุปบทเรียนเก่า เล่าเรื่องสู่การพัฒนางานใหม่” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/10/2560)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/2560)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างจัดนิทรรศการ และป้ายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/10/2560)