เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowledge-Based OTOP) ดำเนินกิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในการจ้างเหมาพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพร้อมทำการทดสอบตลาด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

(18/03/2563)