ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/07/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/07/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด(กระจกตัวถังหลังซ้าย) รถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา หมายเลขทะเบียน1 นก 4893 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/07/2563)