ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ ตามโครงการสนับสนุนการบริหารสำนักงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/11/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)