ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าบาติก กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/09/2564)