ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ใช้ในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/04/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ รวมจำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพังงา

(21/03/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ(เจลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้สำหรับการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ผักและบรรจุภัณฑ์) ตามโครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ชุดทำน้ำยาทำความสะอาด) ตามโครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/2565)