ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/06/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธงรับรองครัวเรือนปลอดภัยสนับสนุนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา

(19/04/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/04/2564)