ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/10/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/10/2563)