ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

เข้าร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนสำหรับการประกวดตามโครงการประกวดหนังสั้น แนะนำ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองพังงา หัวข้อ "สบายๆ สไตล์พังงา เมืองสวยในหุบเขา"

เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จังหวัดพังงา และรับมอบเช็คเงินสด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ"