ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สพอ.เกาะยาว ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรม “Yao Noi Mountain Bike ชวนปั่นแบ่งปันเพื่อกองทุนแม่ ครั้งที่ 1/65” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านริมทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา