ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4311 พังงา-ทับปุด บริเวณด้านหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในบริเวณวัดประพาสประจิมเขต