ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามเเผนปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามเเผนปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา