ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561