ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาทำสัญญาเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมออกปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านบางสะพาน