ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ภาคใต้ตอนบน) ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเสวนาเรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ Phangnga Brand สู่ช่องทางการตลาด” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561