ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดงานแถลงข่าว “OTOP@PHANGNGA” โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา การประกวดเล่าเรื่อง “ความภาคภูมิใจในชุมชนด้วยภาษาถิ่นใต้”