ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับบริษัทฯ ลงพื้นที่ร่วมสำรวจข้อมูล ตามโครงการสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวฐิติรัตน์ รสนู นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และโครงการสานพลัง สายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “OTOP@PHANGNGA” โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)