ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour ณ บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour ณ บ้านนากลาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

วันที่ 15 ต.ค. 2561 เวลา 10.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสามช่องเหนือ เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Test Tour” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา