ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอทับปุดเพื่อพบปะและเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับไว้ป้องกันตนเองในระดับครัวเรือนและแจกจ่ายประชาชน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ผ่านระบบ Video Conference

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน