ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมตรวจประเมินฯ ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การประเมิน และขั้นตอนการตรวจประเมิน

นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ ไชเดโช กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาและคณะฯ และร่วมประชุมติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์

พช.พังงา นำแกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษาดูงาน : การจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไป รวมไว้ในที่เดียว” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

พช.พังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรม : ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี