ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสมาชิกชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดพังงา กว่า 300 คัน ร่วมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่จะมีการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม.ชาวเล” ณ อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงยประมาณ พ.ศ. 2563