ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางกัญญ์ชลา สุขิตรกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และนักพัฒนาธุรกิจ บริษัทประชารัฐฯ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านน้ำจืด

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 1 ภาคใต้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาวเพื่อติดตามการดำเนินงาน