ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม : กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปี 2563

พช.พังงา ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม : กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ