ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังงา ลงพื้นที่ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านปากด่าน หมู่ที่ 5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา

พช.พังงา ลงพื้นที่ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 8 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

คัดเลือกกองทุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม : กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอท้ายเหมือง