ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”