ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังงา ลงพื้นที่ตลาดลองแล บ้านบางนุ หมู่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้กับทีมการถ่ายทำภาพยนต์ขนาดสั้น และผู้ประกอบการ D-HOPE