ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ต.ค 59 : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

19 ต.ค 59 สพจ.พังงา ดำเนินการจัดพิธีลงนามการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา