ข่าวประชาสัมพันธ์

ุ6 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีท่านศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแกนนำจากหมู่บ้านเศรษฐกิ

29 พ.ย 59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร บุคคลทั่วไป ได้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่ มอบแก่บุคคลที่เคารพนับถือ ตามประเพณีที่ดีงามของคนไทยภายใต้ชื่อ “OTOP ของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด

29 พ.ย 59 นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ โดยได้นำวาระเข้าประชุม 2 วาระ คือ 1.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพังงา 2. OTOP ของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพ

16 พ.ย 59 นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ต.โคกกลอย และกลุ่มอาชีพภูตาล บ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในวัน

15 พ.ย 59 เวลา 13.30 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการดำเนินงานและ มอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

15 พ.ย 59 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบริษัท โดยมีนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข

14 พฤศจิกายน 2559นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559