ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มี.ค 60 สพจ.พังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดพังงา ณ บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

21 มี.ค 60 สพจ.พังงาดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดพังงา ตามงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา กิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านท่าเขา อ.เกาะยาว