ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้าน พังงาเมืองแห่งความสุข ระดับจังหวัด โดยท่านภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

29 ธ.ค 59 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์กา

29 ธ.ค 59 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดสรร ระดับ 5 ดาว จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปร

27 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา