ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ 60 จังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ท่านศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหว

31 ม.ค 60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

31 ม.ค 60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด “งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2560 โดยได้บริจาคโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 15,980 บาท ณ

31 ม.ค 60 จังหวัดพังงา จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนมกราคม 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

30 ม.ค 60 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ โดยมี นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน

26 ม.ค 60 คณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ปี 2560 ติดตามและตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ระดับอำเภอ ในระหว่างวันที่ 16 – 26 มกราคม 2560

25 ม.ค 60 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการ

24 ม.ค 60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด โดยมีกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ กิจกรรมลดรายจ

23 ม.ค 60 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัด /การจัดกิจกรรมครบรอบ 48 ปีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และการจัดงานกาช