ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน กศน.จังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน กศน.จังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายภูไท ศรีเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6

พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา